سرفصل سمینار آموزشی

«چالش‌ها و راهکارهای مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت)»

مدت زمان ارائه: 4 ساعت