سرفصل کارگاه آموزشی

« ارزیابی ایده‌ها و خلق محصول موفق (NPIM) »

مدت زمان ارائه : 16 ساعت