مقاله تطابق نسل های پنجگانه تحقیق و توسعه (R&D) و مراکز تحقیقات در بنادر ایران (برای دریافت متن مقاله اینجا کلیک کنید)