کلاس جهانی

متن سربرگ خود را وارد کنید

ضرورت برگزاری همایش

استقرار و به‌کارگیری صحیح فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌ها و اختراعات، منجر به ارتقای سطح تکنولوژیکی کشور، بالا بردن سطح طراحی و ساخت داخل و زمینه‌سازی گسترش صنایع وابسته می‌گردد که از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی کشور است.

ضرورت برگزاری همایش

استقرار و به‌کارگیری صحیح فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌ها و اختراعات، منجر به ارتقای سطح تکنولوژیکی کشور، بالا بردن سطح طراحی و ساخت داخل و زمینه‌سازی گسترش صنایع وابسته می‌گردد که از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی کشور است.

ضرورت برگزاری همایش

استقرار و به‌کارگیری صحیح فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌ها و اختراعات، منجر به ارتقای سطح تکنولوژیکی کشور، بالا بردن سطح طراحی و ساخت داخل و زمینه‌سازی گسترش صنایع وابسته می‌گردد که از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی کشور است.

مشتریان ما
دبیر علمی

دبیر علمی : دکتر امید فدائی‌منش

 
  • دکترای اقتصاد کـاربردی دانشگـاه Antwerp بلژیک
 
  • كارشناسي ارشد MBA دانشگاه Carleton كانادا
 
  • كارشناســي كامپيوتر با گــرایش مهندســی سخت افــزار
 
  • موسس بنیاد توسعـه مدیریت فدائی‌منش
 
  • عضو هیأت مدیره شرکت‌های زیست فناور بازار ایرانیان و توسعه مدیریت امید ایرانیان
 
  • 23 سال سابقه فعالیت علمی و اجرائی (15 سال مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره)
 
  • عضـو انجمـن اهـل قلـم ایران (مؤلف 9 عنوان، کتاب پژوهش‌محور)