تقویم آموزشی

تقویم زمان بندی برگزاری دوره های آموزشی

در جدول زیر تمامی دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین به تفکیک و با ذکر تاریخ برگزاری آورده شده است :

ردیفعنوانمدت (ساعت)تاریخ برگزاریمبلغ (تومان)
1بازطراحی مدل کسب و کار (BM) در سازمان ویژه مدیران تحقیق و توسعه822 تیرماه950/000
2مدیریت تضادها و تعارض‌های میان بازاریابی و تحقیق و توسعه823 تیرماه1/100/000
3مدیریت و کنترل پروژه‌های تحقیق و توسعه 812 مرداد ماه950/000
4مدیریت ریسک در فرآیند تحقیق و توسعه819 مردادماه1/100/000
5 مکانیزم های ارزیابی و سنجش عملکرد در واحد تحقیق و توسعه 820مردادماه1/100/000
6نشست تخصصی تحقیق و توسعه در کلاس جهانی83 شهریور1/800/000
7مدیریت نوآوری در توسعه محصول جدید ( NPIM )1616و17شهریور1/260/000
8راهبردهای دهگانه R&D در تجاری سازی محصولات فناورانه 821مهرماه950/000
9سنجش بازگشت سرمایه (ROI) در تحقیق و توسعه 827 مهرماه1/100/000
10شناسایی رفتار مصرف‌کننده با هدف طراحی محصول منطبق و موفق 828 مهر ماه1/100/000
11نخستین جشنواره و دومین مجمع تخصصی مدیران تحقیق و توسعه و فناوری کشور 1611و 12 آبان ماه 1/680/000
12الزامات و راهبردهای بقای محصول (مدیریت PLC در R&D)825 آبان ماه1/100/000
13استقرار و بهسازی نظام مدیریت تحقیق و توسعه1616و17 آذر1/260/000
14آینده پژوهی در شرایط ناپایدار؛ نقش کلیدی واحد تحقیق و توسعه 830 آذرماه1/800/000
15مدیریت نخبگان (استخدام ،نگهداشت و توسعه فردی)821 دی ماه950/000
16نقش نظام پیشنهادهای کارکنان و بازخورد مشتریان (CRM) در بهسازی و توسعه محصولات 828دی ماه1/100/000
17مستندسازی و تدوین دانش فنی85بهمن ماه1/100/001
18مدل ممیزی فناوری (TAM)؛ روش‌های طبقه‌بندی فناوری در سازمان 420 بهمن ماه 640/000
19راهبردهای دهگانه تجاری‌سازی 83 اسفند ماه 950/000