سرفصل سمینار آموزشی

«ضرورت ها، نقش‌ها و جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان»

مدت زمان ارائه:   4 ساعت