امکان سنجی (FS)

نمایش یک نتیجه

فیلم آموزشی امکان سنجی در پروژه‌های تحقیق و توسعه

مطالعات امکان سنجی در پروژه ها در واقع بررسی امکان خلق پروژه از لحاظ اقتصادی،فنی،بازار و عملیاتی شدن طرح می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
6,000,000ریال