برون‌سپاری

نمایش یک نتیجه

فیلم آموزشی برون‌سپاری Outsourcing در تحقیق و توسعه

برای سرعت بخشیدن و استفاده از تخصص های بیرون سازمانی از برون سپاری که از استراتژی های مهم در واحد های تحقیق و توسعه میباشد،استفاده میکنند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
6,000,000ریال