فیلم آموزشی ارزیابی سطوح آمادگی فناوری TRL

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

 • ارائه تعاریف پایه و تبیین تفاوت‌ها و کاربردهای آن‌ها (فناوری، دانش فنی، دانش فناورانه، سرّ تجاری، دانش علمی، دانش ضمنی و آشکار و…)
 • تعاریف تحقیق و توسعه و انواع (تحقیقات‌پایه، کاربردی و توسعه ای)
 • تمایز میان تحقیقات و توسعه (تبیین کاربردها در مراکز آکادمیک، صنعتی و پژوهشی)
 • تبیین چرخه عمر فناوری (TLC)
 • مفاهیم توسعه فناوری و تجاری‌سازی فناوری و محصول
 • مدیریت فناوری و ارتباط آن با تحقیق و توسعه
 • مروری اجمالی بر راهبردهای دهگانه تجاری سازی (الگوی ابداعی فدائی‌منش)
 • ارائه مدل ارزیابی آمادگی فناوری (TRL)
  • تاریخچه
  • مدل‌های وزارت دفاع آمریکا، انگلیس و کانادا
 • توصیف سطوح آمادگی فناوری (TRL)
 • ارزیابی گام به گام سطوح آمادگی فناوری
 • ویژگی‌ها و کاربردهای سطوح آمادگی فناوری
 • ذکر نمونه‌های متعدد از توسعه فناوری (ارتقای TRL) در ایران به همراه تحلیل و موردکاوی