فیلم آموزشی تجاری سازی (تبدیل علم به ثروت)

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

 • مقدمه و تعاریف تجاری‌سازی
 • انواع تحقیق و توسعه
  • استراتژی امید
  • رهبری برنامه‌های شگرد سالار
  • مدیریت هدف‌گرا
  • مدیریت احتمالی
 • ویژگی‌های تجاری سازی تحقیق و توسعه
 • مزایای تجاری‌سازی (Commercialization)
 • روند تجاری‌سازی
 • کارایی مالی در تجاری‌سازی
 • موانع تجاری‌سازی
 • مدیریت ریسک در تجاری‌سازی
 • فرآیندها و استراتژی‌های تجاری‌سازی
 • طرح تجاری‌سازی
 • بازاریابی تجاری‌سازی