دوره راهبردهای تجاری‌سازی فناوری

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

  • خرید شرکت ها (Acquisitions) و انتقال سهام به صنعت یا سرمایه‌گذار
  • فروش مستقیم
  • بهره‌گیری از نوآوری باز ( Outsourcing) در تسهیل فروش فناوری با هدف تسریع، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرره‌وری
  • تحقیق و توسعه (R&D) سفارشی به منظور پوشش‌دهی تقاضای صنعت
  • ایجاد مشارکت انتفاعی ( Joint Venture) میان صنعت و فناور
  • ایجاد اتحاد راهبردی (Strategic Alliance ) و اتحاد با ارکان دانشگاهی یا دولتی
  • ایجاد خوشه‌های فناوری و صنعت
  • اعطای مجوز جامع بهره برداری( Licensing)، مجوز محدود بهره برداری (Franchising) و انتقال فناوری (Transfer Technology)
  • فعالیت در قالب اسپین اوت (Spin-Out) صنعت
  • ادغام (Mergers) شرکت‌‌های فناور