فیلم آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

 • مقدمه ای بر انتقال‌فناوری در ایران
 • مباحث حقوقی و قانونی
 • ملاحظات فرهنگی،سیاسی، سازمانی، اقتصادی و راهبردی
 • قراردادهای واگذاری حقو فناوری
 • قرارداد لیسانس (License)
 • قراردادهای واگذاری یا انتقال
 • قراردادهای فرانشیز (Franchise)
 • قراردادهای مستقیم انتقال فناوری
 • قراردادهای خدماتی در انتقال فناوری
 • قراردادهای فنی-مهندسی
 • قراردادهای مساعدت فنی
 • قراردادهای مدیریت
 • قراردادهای مشاوره
 • قراردادهای آموزش
 • انتقال‌فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی
 • قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture)
 • قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه محور
 • قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT)
 • قرارداد بیع مقابل  (Buy Back)
 • کلید در دست  (Turn Key)
 • ملاحظات حقوقی قراردادهای انتقال فناوری
 • قواعد بنیادین
 • چارچوب و محتوا