دوره مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

  • فاکتورهای موثر بر انتقال فناوری )ارتباطی، مالی، انسانی و… (
  • دستیابی و به کارگیری فناوری
  • شاخص‌های ارزیابی ایده/ دانش فنی پیش نمونه/ دانش فنی تجاری‌شده
  • تعریف انتقال فناوری
  • فرآیند انتقال فناوری
  • انواع فرآیند انتقال
  • گلوگاه‌ها، چالش‌ها و ملاحظات انتقال دانش فنی