فیلم آموزشی مدیریت بازاریابی در تحقیق و توسعه

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

 • تعاریف بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی و کاربردهای آن در فروش فناوری
 • تغییر رویکرد سازمان از 4P’s به 4C’s
 • رویکردهای بازاریابی
  • محصول‌گرایی، فروش‌گرایی، بازارگرایی، مشتری‌گرایی و شبکه‌گرایی
 • تفاوت‌های دیدگاه‌های بازار/ فروش محور
 • سطوح رضایت مشتری (خشنود، راضی و ناراضی)
 • انواع گرايش‌هاي سازماني
  • گرایش محصول‌گرا
  • گرایش رقیب‌گرا
  • گرایش بازارگرا
  • گرایش مشتری‌گرا
 • مفاهیم سهم بازار و سهم از مشتری چیست؟
 • مفاهیم کیفیت- قیمت در ماتریس چهارگانه
 • فروش مزیت (Benefit) به جای قابلیت (Feature)
 • چرخه عمر محصول (PLC) در ارتباط با فناوری
 • تفاوت‌های مشتریان در برخورد با فناوری نوآورانه
 • مروری بر شیوه‌های قیمت‌گذاری مرسوم در جهان (با رویکرد فروش فناوری)
 • ارتباط گرایش‌های راهبردی سازمان با فناوری و نحوه عرضه
 • آشنایی با مبانی تحقیقات بازاریابی
 • آشنایی با مفاهیم استراتژی و برنامه‌ریزی بازاریابی
 • آشنایی با بخش‌بندی و هدف‌گیری و جایگاه‌یابی در بازار
 • مفاهیم هزينه‌هاي خدمات (مالی، زمانی،…)
 • نگرش‌های سنتی و نوین در تولید و بازاریابی
 • روابط میان واحدهای تحقیق و توسعه و بازاریابی
 • دیدگاه تحقیق و توسعه پیرامون بازار و مشتری
 • معرفی مفاهیم کلیدی:
  • سرعت تا بازار (Speed to Market)
  • سرعت در بازار (Speed within Market)