فیلم آموزشی مدیریت منابع انسانی دانش بنیان

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

  • اهميت منابع انساني در خلق دانش فنی و تحقیق و توسعه
  • ويژگي‌هاي منابع انسانی پژوهشگر
  • شيوه‌هاي برانگیختن پرسنل دانش‌آفرین (نظام‌های انگیزشی)
  • ايجـاد بسـتر منـاسب پرورش خـلاقيت و نوآوري در سازمـان‌های دانش‌محـور
  • شیوه‌های جذب و حفظ منابع انسانی فناور
  • تعريف و وظايف مديريت منابع انساني در واحدهاي تحقیق و توسعه
  • ویژگی‌های مدیر تحقیق و توسعه
  • کار تيمـي (Team-work) و کار گروهـي (Group-work) در فرآیند تحقیق و توسعه
  • معرفی مراجع و منابع