دوره مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت)

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

 • مروری بر تعاریف و مبانی فناوری )دانش فنی، راز تجاری، دانش فناورانه و…(
 • گام ها و فرآیندهای استاندارد انتقال و فروش فناوری
 • چالش های فروش فناوری )در ایران(
 • معرفی راهبردهای تجاری سازی و فروش فناوری:
 • خرید شرکت ها (Acquisitions) و انتقال سهام به صنعت یا سرمایه‌گذار
 • فروش مستقیم
 • بهره‌گیری از نوآوری باز ( Outsourcing) در تسهیل فروش فناوری با هدف تسریع، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرره‌وری
 • تحقیق و توسعه (R&D) سفارشی به منظور پوشش‌دهی تقاضای صنعت
 • ایجاد مشارکت انتفاعی ( Joint Venture) میان صنعت و فناور
 • ایجاد اتحاد راهبردی (Strategic Alliance ) و اتحاد با ارکان دانشگاهی یا دولتی
 • ایجاد خوشه‌های فناوری و صنعت
 • اعطای مجوز جامع بهره برداری( Licensing)، مجوز محدود بهره برداری (Franchising) و انتقال فناوری (Transfer Technology)
 • فعالیت در قالب اسپین اوت (Spin-Out) صنعت
 • ادغام (Mergers) شرکت‌‌های فناور
 • ملاحظات صنعت در انتخاب و خرید فناوری
 • انطباق راهبردها با ساختارهای تجاری‌سازی در ایران )دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و…(
 • مهارت‌های مذاکره کننده فروش فناوری در ایران