آموزش

دوره های آموزشی آنلاین

دوره های آموزشی آفلاین

آموزش در محل مشتری ( سازمان ها )

ردیف

عنوان

مدت (ساعت)

تاریخ برگزاری

مبلغ (تومان)

1

بازطراحی مدل کسب و کار (BM) در سازمان ویژه مدیران تحقیق و توسعه

8

22 تیرماه

950/000

2

مدیریت تضادها و تعارض‌های میان بازاریابی و تحقیق و توسعه

8

23 تیرماه

1/100/000

3

مدیریت و کنترل پروژه‌های تحقیق و توسعه  

8

12 مرداد ماه

950/000

4

مدیریت ریسک در فرآیند تحقیق و توسعه

8

19 مردادماه

1/100/000

5

 مکانیزم های ارزیابی و سنجش عملکرد در واحد تحقیق و توسعه    

8

20مردادماه

1/100/000

6

مدیریت نوآوری در توسعه محصول جدید ( NPIM )

16

9و10 شهریور

1/260/000

7

مستندسازی و تدوین دانش فنی

8

 30 شهریورماه

1/100/000

8

نقش نظام پیشنهادهای کارکنان و بازخورد مشتریان (CRM) در بهسازی و توسعه محصولات  

8

31 شهریورماه

1/100/000

9

راهبردهای دهگانه R&D در تجاری سازی محصولات فناورانه

8

21مهرماه

950/000

10

نخستین جشنواره و دومین مجمع تخصصی مدیران تحقیق و توسعه و فناوری کشور 

16

27و28 مهر ماه

1/680/000

11

سنجش بازگشت سرمایه (ROI) در تحقیق و توسعه  

8

18 آبان ماه

1/100/000

12

شناسایی رفتار مصرف‌کننده با هدف طراحی محصول منطبق و موفق   

8

19 آبان ماه

1/100/000

13

الزامات و راهبردهای بقای محصول (مدیریت PLC در R&D)

8

25 آبان ماه

1/100/000

14

استقرار و بهسازی نظام مدیریت تحقیق و توسعه

16

23 24 آذر

1/260/000

15

آینده پژوهی در شرایط ناپایدار؛ نقش کلیدی واحد تحقیق و توسعه 

8

30 آذرماه

1/800/000

16

مدیریت نخبگان (استخدام ،نگهداشت و توسعه فردی)

8

21 دی ماه

950/000

17

نشست تخصصی تحقیق و توسعه در کلاس جهانی

8

6 بهمن ماه

1/800/000

18

مدل ممیزی فناوری (TAM)؛ روش‌های طبقه‌بندی فناوری در سازمان

4

20 بهمن ماه

640/000

19

راهبردهای دهگانه تجاری‌سازی

8

3 اسفند ماه

950/000

20

مدیریت نخبگان (شیوه های استخدام ، نگهداشت و توسعه دانشگران)

8

4 اسفندماه

950/000

برای توضیحات بیشتر روی دکمه ی زیر کلیک کنید