فیلم های مدیریت تحقیق و توسعه

بسته فیلم‌های آموزشـی «مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)» شامل 9 عدد لوح فشـرده (7 روز آموزش) توسط آقای دکتر امید فدائی‌منش تدریس گردیده است.

عناوین فیلم‌های آموزشی 

ویدئو شماره یک:  مبانی و ضرورت‌های تحقیق و توسعه

ویدئو شماره دو:  مدیریت پروژه‌ها در تحقیق و توسعه

ویدئو شماره سه:  مدیریت منابع انسانی

ویدئو شماره چهار:  استراتژی و ابزارهای تحقیق و توسعه

ویدئو شماره پنج:  امکان سنجی (FS) در پروژه‌های تحقیق و توسعه

ویدئو شماره شش:  سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه

ویدئو شماره هفت:  مدیریت بازاریابی در تحقیق و توسعه

ویدئو شماره هشت:  برون‌سپاری (Outsourcing) در تحقیق و توسعه

ویدئو شماره نه:  تجاری سازی (تبدیل علم به ثروت)